visa định cư tại pháp

Thủ tục cần thiết để xin visa định cư tại Pháp

Hồ sơ xin thị thực phải nộp sớm nhất là 3 tháng hoặc trễ nhất 15 ngày trước ngày dự kiến khởi hành vì thời