Chương trình định cư Mỹ: Chương trình Mỹ EB5

Doanh nghiệp thương mại có nghĩa là bất kỳ hoạt động vì lợi nhuận nào được hình thành nhằm mục đích tiến hành liên tục việc kinh doanh hợp pháp bao gồm nhưng không giới hạn bởi:


Chương trình đầu tư EB-5 là gì?
USCIS (Sở Nhập tich và Di trú Mỹ – Sở Di Trú trước đây) quản lý các Chương Trình Định Cư Diện Đầu Tư được biết đến với tên gọi là “EB-5”, khởi xướng bởi Quốc Hội Mỹ vào năm 1990 nhằm mục đích kích thích nền kinh tế thông qua việc tạo việc làm và thu hút đầu tư vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Chương trình định cư thử nghiệm được thông qua lần đầu vào 1992 và được tái phê duyệt thường xuyên sau đó, visa EB-5 là loại visa dành riêng cho các nhà đầu tư tại các Trung Tâm Khu Vực được lựa chọn bởi USCIS căn cứ trên các đề xuất thúc đẩy sự phát triển kinh tế.
Tất cả các nhà đầu tư EB-5 phải đầu tư vào doanh nghiệp thương mại mới.
Các đặc quyền của nhà đầu tư EB5
Các chương trình visa đầu tư định cư EB-5 mang đến nhiều lợi thế và ít hạn chế hơn các chương trình visa khác trên thế giới. Nó không yêu cầu về tuổi tác, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý , các kỹ năng ngôn ngữ bắt buộc hoặc kinh nghiệm khác. Việc xin visa thường trú EB-5 không yêu cầu phải gia hạn lại visa trong tương lai.

Các nhà đầu tư chương trình EB5 có thể được cấp thẻ xanh vĩnh viễn cho chồng hoặc vợ con nếu đủ điều kiện (Lưu ý: Con chưa lập gia đình và dưới 21 tuổi).
Con em nhà đầu tư chương trình EB5 được chính phủ miễn học phí ở các trường công từ tiểu học cho đến trung học, học phí đại học đóng như người dân bản xứ (chỉ bằng 1/3 học phí của du học sinh).
Các nhà đầu tư có thể làm việc, sinh sống, hoặc sở hữu các doanh nghiệp độc quyền của riêng mình ở bất cứ nơi nào trên lãnh thổ nước Mỹ mà không phụ thuộc vào vị trí của địa điểm mà mình đầu tư.
Là một thường trú, các nhà đầu tư chương trình EB5 và gia đình của mình được tự do trở về quê hương để kinh doanh, miễn là có một nơi cư trú được duy trì ở Mỹ.

Các tiêu chí xin visa
Điều kiện chung
Doanh nghiệp được mua lại và đang hoạt động được tái cấu trúc hay tái tổ chức theo hướng tạo nên một doanh nghiệp thương mại mới.
Hoặc

Được mở rộng thông qua đầu tư sao cho mức vốn ròng hay số lượng người lao động tăng lên 40%.
Doanh nghiệp thương mại có nghĩa là bất kỳ hoạt động vì lợi nhuận nào được hình thành nhằm mục đích tiến hành liên tục việc kinh doanh hợp pháp bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

Doanh nghiệp một thành viên.
Công ty hợp doanh (hữu hạn hay thông thường).
Công ty mẹ.
Liên doanh.
Công ty cổ phần.
Tín thác thương mại hoặc các thực thể khác, thuộc sở hữu Nhà nước hay tư nhân.
Định nghĩa trên bao gồm một doanh nghiệp thương mại gồm một công ty mẹ và các công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của nó, với điều kiện là mỗi một công ty con nói trên tham gia vào các hoạt động vì lợi nhuận được hình thành nhằm mục đích tiến hành liên tục việc kinh doanh hợp pháp.

Lưu ý: Định nghĩa này không bao gồm các hoạt động phi thương mại như việc sở hữu và điều hành một nơi cư trú cá nhân.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *