Chương trình định cư Mỹ: Chương trình visa Mỹ L-1

Mở văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc mua công ty ở bất cứ tiểu bang nào trên nước Mỹ và tự quản lý công việc kinh doanh của mình.


Visa L-1 là gì?
Visa Mỹ diện L-1 là loại visa không định cư (Non-Immigrant Visa) cho phép một nhà tuyển dụng Mỹ điều chuyển một nhà quản lý/điều hành hoặc một nhân viên có kiến thức chuyên môn (chuyên gia) liên quan đến ngành nghề hoạt động của công ty từ công ty ở Việt Nam đến một trong các văn phòng của công ty tại Mỹ. Hoặc,

Visa L-1 cũng cho phép một công ty Việt Nam chưa có văn phòng chi nhánh tại Mỹ có thể gửi nhà quản lý/điều hành hoặc chuyên gia của công ty đến Mỹ với mục đích thiết lập/quản lý và điều hành hoạt động chi nhánh văn phòng, công ty mới tại Mỹ.

Quyền lợi của visa L-1
Mở văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc mua công ty ở bất cứ tiểu bang nào trên nước Mỹ và tự quản lý công việc kinh doanh của mình.
Không cần chứng minh tài chính.
Thời gian thực hiện hồ sơ nhanh chóng, có visa trong vòng từ 3-6 tháng kể từ khi bắt đầu thực hiện hồ sơ.
Đương đơn được lưu trú tại Mỹ 7 năm (đối với vị trí quản lý/điều hành) hoặc 5 năm đối với chuyên gia.
Vợ/chồng và các con của đương đơn đều có thể đi cùng, được làm việc dưới sự bảo hộ của luật pháp Mỹ và hưởng những phúc lợi xã hội như một công dân Mỹ thực thụ.
Con cái được học miễn phí tại trường công ở Mỹ.
Đương đơn và gia đình được cấp thẻ xanh sau 1 năm sinh sống và làm việc tại Mỹ khi điều hành công việc kinh doanh thuận lợi

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *