văn hóa của mexico

Định cư Mexico – Tại sao lại không?

Tuy nhiên, nếu sống ở nước ngoài trên ba năm liên tục và trong thời gian 10 năm tính từ ngày có tư cách định